Što je eGAP?


Ovdje možete pronaći sve informacije o eGAP - online aplikaciji za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje

eGAP aplikacija za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje

eGAP, aplikacija za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje proizvod je osječke tvrtke SLink, a dijelom usluga informacijskog sustava Agroklub.

Najmenjena je svim proizvođačima hrane u primarnoj biljnoj proizvodnji; ratarima, voćarima, vinogradarima, povrćarima kao i proizvođačima ukrasnog bilja.

Svakodneno svjedočimo kako zahtjevi zakonodavne i tržišne regulacije kontinuirano rastu, a poglavito u segmentu certificiranja i dokumentiranja proizvodnih procesa. Sve u cilju standardiziranja razine kvalitete proizvoda i zaštite zdravlja konzumenata. 

Veliki broj farmera danas upravo putem eGAP-a vodi svoj online dnevnik proizvodnje. Sustav se nalazi na internetu i na jednostavan način omogućuje upravljanje podacima.

Vode se zapisi o gospodarstvu, o resursima s kojima raspolaže, proizvodnim površinama i nasadima, kao i aktivnostima u njima tijekom godine. Velika je pažnja posvećena zaštiti nasada i gnojidbi, a upisuju se i druge informacije, primjerice o obradi tla ili rezidbi. Na kraju godine bilježe se rezultati o ostvarenom  urodu i svi podaci o ARKOD čestici su tu.

Program je sukladan svim zahtjevima GlobalGAP certifikata, integrirane i ekološke proizvodnje, a obrazci se koriste i za Mjere 10 i 11 ruralnog razvoja. Vi vodite dnevnik aktivnosti, a program brine da svi zahtjevi budu ispunjeni za različite kontrole.

Pošto je riječ o cloud usluzi programu možete pristupiti s bilo koje lokacije putem svog računala, tableta ili pamentog telefona, a potreban vam je samo pristup internetu.

eGAP aplikacija proizvod je znanja i iskustva domaćih agronoma i IT eksperata koji su na jednom mjestu objedinili rješenja za potrebe pojedinačnih poljoprivrednih proizvođača i organiziranih skupina (kooperacije, klasteri, zadruge i dr.).

Kako je internet svakim danom sve dostupniji i u smislu zemljopisnog područja na kojem je dostupan i broju korisnika, možemo reći da je aplikacija dostupna uvijek i svugdje. Kako se radi o internet aplikaciji tehnički zahtjevi gotovo da i ne postoje, zahtjeva se samo relativno brzi pristup internetu i ažurirani internet preglednik.

eGAP u sebi integrira pozadinske baze podataka koje omogućuju brz i precizan unos podataka te kvalitetne izvještaje o svakom pojedinom proizvodnom detalju. Integracija ovih proizvoda u informacijski sustav Agroklub jamči stabilnost i ažurnost njenih sastavnih elemenata.

Zaštitna sredstva

Pregled zaštitnih sredstava realiziran je u suradnji s časopisom 'Poljoprivredni glasnik', godišnjom publikacijom 'Pregled svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u RH za 2018. godinu', izdavač Novotisak d.o.o. Najobuhvatnija internet baza pesticida.

Sortne liste

Kategorizirane sortne liste voća, povrća, vinove loze, žitarica, šećerne repe, krmnog bilja te uljarica i predivog bilja prema evidenciji Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo (HCPHS). Baza uključuje katalog biljnih vrsta i pripadajućeg sortimenta nadopunjena s brojim informacijama iz znanstvenih i stručnih radova značajnih domaćih autora.

Baza gnojiva

Gnojiva i poboljšivači tla osnovna su pretpostavka kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje te kvantitete i kvalitete proizvoda. Evidencija najčešće korištenih gnojiva uz tehničke informacije i opise proizvođača u postupcima poboljšavanja tla, pokriva više od 95% korištenih gnojiva u RH.

Prednosti eGAP aplikacije

Korisnik aplikacije integracijom sustava u svoje poslovanje radi značajni iskorak u razvoju tehnologije uzgoja i marketinga svoh finalnog proizvoda. Primjena je široka, a benefiti brojni:

  • transparentna proizvodnja u cilju izgradnje povjerenja kupaca
  • neograničeni broj korisnika na razini jednog proizvođača
  • uvijek i svugdje dostupna aplikacija (potreban je samo pristup internetu)
  • zaštićen pristup s visokim tehničkim sigurnosnim kriterijima
  • uvijek dostupan uvid u sve proizvodne postupke
  • sljedivost, finalni proizvod sa sobom nosi i informacije o njegovoj proizvodnji, brza reakcija u kriznim situacijama
  • integrirane baze podataka SZB, gnojiva, biljnih vrsta i sorti te mehanizacije
  • izvještaji za državna tijela (evidencija zaštite, dokumentacija za integriranu proizvodnju...)
  • sukladnost za zahtjevima dokumentiranja za brojne standarde kvalitete i proizvodnje (integrirana proizvodnja, GlobalGAP...)
  • mogućnost nadzora proizvodnih savjetnika (konzultanata) u cilju poboljšanja proizvodnje