Opći uvjeti poslovanja


Definicija odnosa davatelja usluge i korisnika

Opći uvjeti poslovanja

Ovi Opći uvjeti poslovanja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje usluge programske podrške za vođenje evidencije proizvodnih procesa primarne poljoprivredne proizvodnje putem internet aplikacije eGAP.
Ova aplikacija za omogućava korisniku usluge - poljoprivrednom proizvođaču - evidentiranje proizvodnih postupaka u ratarskoj, voćarskoj, povrtlarskoj, vinogradarskoj te proizvodnji ukrasnog i ljekovitog bilja. Korisnik usluge može evidentirati osnovne podatke o poslovnom subjektu, njegovim resursima, nasadima, tehnološkim mjerama i proizvodnim rezultatima.

Davatelj usluge je S Link, obrt za računalne djelatnosti, Osijek, Ulica kestenova 54, MBO: 92312586, OIB: 52073490801.

Korisnikom se smatra svaka osoba koja prihvati ove Opće uvjete poslovanja i postane registrirani korisnik.

Davatelj usluge polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ove internet aplikacije smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Korisnik se obvezuje tijekom cijelog razdoblja korištenja aplikacije osigurati ispravnu e-mail adresu te voditi brigu o točnosti podataka. Također Korisnik je dužan osigurati odgovarajuća tehnička rješenja potrebna za funkcionalno korištenje usluga aplikacije - internet pristup odgovarajuće brzine veze, te adekvatna programska rješenja i opremu.

Davatelj usluge se obvezuje osigurati maksimalnu zaštitu i sigurnost podataka, također se obvezuje zaštiti privatnost korisnika na način da osobne podatke o korisniku, kao i podatke o evidenciji njegovih proizvodnih procesa neće koristiti i dostavljati trećim osobama osim ako je to određeno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Trećim osobama se ne smatraju bilo pravne ili fizičke osobe koje sudjeluju na izradi, funkcioniranju i održavanju aplikacije kao i s njima na bilo koji način povezane osobe.

Davatelj usluge može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja aplikacije (podaci o računalu s kojega se pristupa i o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Davatelj usluge koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao uslugu. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu je uobičajeno.

Davatelj usluge ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za neovlašteno ili na bilo koji način suprotno ovim Općim uvjetima korištenje aplikacije. Davatelj usluge želi ponuditi najbolju moguću uslugu, ali ne odgovara za svakodobnu dostupnost aplikacije i njezinu potpunu funkcionalnost. Korisnik prihvaća da aplikacija može biti nedostupna iz bilo kojeg razloga u kojem slučaju Davatelj usluge ne odgovara za nastalu štetu uslijed takve nedostupnosti aplikacije. Navedeno se analogno odnosi i za slučaj bilo kakvih smetnji, usporenog rada, otežanog/djelomičnog/ograničenog rada aplikacije kao i takvog prijenosa podataka, spajanja, gubitka podataka i sl.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje aplikacije isključivo na odgovornost Korisnika. Davatelj usluge ne jamči da će uporaba aplikacije biti bez grešaka; niti jamče za posljedice koje mogu nastati uporabom ove aplikacije i/ili za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge dane preko aplikacije. Davatelj usluga nije odgovoran za eventualno protuzakonito ponašanje drugih Korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Korisniku. Davatelj usluge ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje računa korisnika, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Davatelj usluge nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na ovu internetsku aplikaciju.

Sukladno javno objavljenom cjeniku usluga Korisnik se obvezuje platiti naknadu za korištenje aplikacije ukoliko istu ne koristi u besplatnom režimu. Naknadu za korištenje aplikacije Korisnik se obvezuje uplaćivati unaprijed za 1 (jednu) godinu. Ukoliko Korisnik ne plati naknadu za korištenje u roku od 15 dana od trenutka pružanja usluge ili od trenutka produženja pružanja usluge, davatelj usluge zadržava pravo neisporučivanja usluge. Korisnik ima pravo svakodobnog otkazivanja usluge bez obveza na plaćanje posebne naknade vezane za takvo otkazivanje.

Nakon što Korisnik prihvati ove Opće uvjete poslovanja, dužan je proći postupak registracije. Davatelj usluge će mu omogućiti kreiranje korisničkog računa, te aktivirati podatke za korištenje aplikacije. Ukoliko se radi o subjektu koji ima više članova, potrebno je definirati glavni korisnički račun koji ima pravo dodavanja i brisanja drugih korisnika.

Korisnik je odgovoran za davanje pristupa trećim osobama. Stjecanjem odgovarajućeg korisničkog imena i zaporke smatra se da Korisnik koristi usluge aplikacije. 

Davatelj usluge se obvezuje pružati podršku Korisniku, telefonski ili emailom ovisno o modelu usluge kojim se Korisnik koristi.

Davatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne i/ili naknadne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta. Takve izmjene stupaju na snagu danom objave na Stranici.

Ove Opće uvjete Korisnici u cijelosti prihvaćanju pritiskom na tipku prihvaćam kao što i potvrđuju da su upoznati s istima. Sve uvjete o modelima i načinima korištenja eGAP aplikacije možete saznati putem sljedeće poveznice: http://www.egap.hr/modeli-koristenja/