Kazna za nevođenje evidencija do 8.000kn

  • Blog
  • 28.07.2014.
  • 4314

Svim postojećim i potencijalnim korisnicima, ovim postom htjeli bismo skrenuti pozornost na zakonske obveze poljoprivrednih proizvođača. Jedan od ciljeva eGAP aplikacije je olakšati proizvođačima vođenje obavezne evidencije korištenja zaštitnih sredstava - putem Interneta, brzo i jednostavno. Prilikom razvijanja eGAP aplikacije najprije smo se bazirali na sve osnovne podatke koje je proizvođač zakonom obavezan evidentirati i evidentirane čuvati najmanje 5 godina.

Zakonski okvir i evidentiranje

Još 2005. godine donesen je Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05) koji sa popratnim Pravilnicima regulira obveze korisnika sredstava za zaštitu bilja. Jedan od najvažnijih je Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08).

U njemu su propisani uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje koriste zaštitna sredstva u poljoprivredi i šumarstvu, ali nama najvažniji dio je onaj koji obvezuje korisnika o vođenju evidencije o uporabi sredstava i o sadržaju te evidencije. Navedeni pravilnik pokazao se prezahtjevnim u praksi pa je zakonodavac 2012. godine napravio izmjene Pravilnika, baš iz razloga što je primijećeno da veliki broj proizvođača ne uspijeva ispravno popuniti sve potrebne podatke za Evidencijski list. Mnogi proizvođači imali su poteškoća sa izračunavanjem količine utrošene aktivne tvari, što je neophodno za uspješnu primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Od 3. svibnja 2012. godine, evidencija je pojednostavljena i potrebno je bilježiti najmanje sljedeće podatke:

• trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja
• datum i vrijeme početka i završetka tretiranja
• količinu primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza ili koncentracija)
• veličina tretirane površine
• tretirana kultura
 

 

Kako i zašto eGAP olakšava proces?

eGAP aplikacija povezana je sa bazama portala Agroklub, pa je olakšan i ubrzan unos svih potrebnih podataka. Nije potrebno da sami unosite podatke o aktivnim tvarima pojedinog zaštitnog sredstva, već Vam nakon odabira kulture koju proizvodite aplikacija za odabir nudi sredstva koja su u tom trenutku dozvoljena od strane Ministarstva poljoprivrede za upotrebu. Osim toga, jednim klikom dobijate i detaljnije informacije o tom sredstvu, kao i podatke o aktivnoj tvari.

Nakon što jednom odaberete poljoprivrednu kulturu i unesete veličinu Vašeg nasada, aplikacija te podatke koristi svaki put kada pristupate aplikaciji. Prilikom evidentiranja zaštite u aplikaciju je potrebno unijeti samo o kojem sredstvu se radi, datum i vrijeme primjene i količinu utrošenog sredstva u litrama ili kilogramima. Aplikacija sama za vas izračunava količinu utrošene aktivne tvari i koncentraciju sredstva po hektaru Vašeg nasada.

Nevođenje evidencije košta do 8.000kn

Ovim putem skrenuli bismo pozornost i na propisane kazne za proizvođače koji se ovih odredbi ne pridržavaju. U članku 61. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja stoji:

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba pojedinac ako:
1. primjenjuje sredstvo suprotno odredbi članka 8. stavka 4.,
2. ne vodi evidenciju o primjeni sredstava (članak 8. stavak 5.),
3. ne izvijesti nadležnu upravu o opasnom utjecaju sredstva (članak 22.),
4. rabi uređaje za primjenu sredstava koji nisu redovito pregledavani i ne nose znak o redovitom pregledu (članak 40. stavak 1.).

Za sve poljoprivrednike koji se odluče na brži i jednostavniji način vođenja evidencije o zaštiti, eGAP aplikacija je tu za Vas. Za sva detaljnija pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

 

eGAP, jednostavno i korisno