Dokumentiranje Mjere 11 Ruralnog razvoja kroz eGAP

  • Blog
  • 23.08.2016.
  • 1625

Ljeto se polako bliži svom kraju, a mi nismo samo odmarali, već i pripremali nove mogućnosti eGAP aplikacije na temu obveznog dokumentiranja za Mjeru 11 Ruralnog razvoja.

Brojni naši korisnici kroz upravo ovu mjeru ostvaruju svoj dodatni prihod, a time su i nama napravili dodatne zahtjeve za nove opcije eGAP-a ... što mi i volimo ;).

Dodatno, ove evidencije su pod posebnom pažnjom inspekcija jer kreiraju osnovu za isplatu potpore. Zakonodavac se u pravilniku od početka ogradio da potpora može biti umanjena ili čak neisplaćena ukoliko se ustanovi da dokumentacija za ovu mjeru ne postoji ili nije potpuna.

Stoga, svi moraju posebnu pažnju usmjeriti na zahtjeve ovog pravilnika u administrativnom pogledu ukoliko žele biti sigurni u svoj dohodak.

Mjera 11 Programa ruralnog razvoja sadrži dvije podmjere, a odnose se na plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja (Podmjera 11.1) te na održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja (Podmjera 11.2)

Regulator dopušta različite načine vođenja podataka, uz poštivanje propisanih zahtjeva obrazaca, a mi smo ih unutar eGAP-a pripremili sve. Evo copy+paste sa stranica Ministarstva poljoprivrede:

Evidencija se može voditi ručno ili elektronskim putem na propisanim obrascima. Obrasci se mogu ispisati kako bi se podaci mogli unijeti ručno ili ih treba voditi elektronski. U evidencijski obrazac je potrebno unijeti sve tražene podatke, vodeći računa da se podaci vode za sve ARKOD parcele koje su prijavljene u jedinstvenom zahtjevu za pojedinu operaciju ili podmjeru. Također je bitno redovito unositi podatke, kako bi iz evidencije bilo jasno da se propisane obveze poštuju sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“ br. 20/16). Prilikom kontrole na terenu potrebno je pokazati popunjen obrazac evidencije (u papirnom ili elektronskom obliku). Korisnik će biti sankcioniran te će se umanjiti iznos potpore u slučaju da:

a. Obrazac ne postoji ili
b. Obrazac nije popunjen ili
c. Obrazac je nepotpun.

Kako u eGAP-u voditi Mjeru 11 RR?

Prvi korak je da u konfiguraciji označite da želite izvještaje za Mjeru 11 (Moje gospodarstvo > Postavke) odnosno definirate koju podmjeru.

Potom na svakom zemljištu koje je prijavljeno u APPRRR napraviti izmjenu te u bloku izvještaji definirati koje je zemljište u kojoj Mjeri (Resursi > Zemljišta > Pojedina čestica > Izmjena).

Nakon toga aplikacija zna koje evidencije i na kojim zemljištima želite te dalje samo pratite što pojedine forme za unos podataka traže od Vas. Čim ste definirali prva dva koraka pojavljuju se dodatna polja koje je zakonodavac propisao pravilnikom.

Na Vama je samo da budete ažurni s unosom aktivnosti i uz eGAP imate 100% urednu dokumentaciju i pretpostavke za isplatu potpora. Izvještaje možete pronaći u glavnom izborniku pod 'Izvještaji'.

Za sva pitanja vezano za ovu mjeru slobodno se javite za besplatni info telefon 0800 555 660 ili e-mail info@egap.hr

eGAP, jednostavno i korisno.